The American School of Classical Studies at Athens
07/03/2018

Blegen Library’s August opening hours


Στη διάρκεια του Αυγούστου, η Βιβλιοθήκη Blegen θα λειτουργεί καθημερινά, 8.30-15.30, εκτός Σαββάτου. Δε θα εκδίδονται καινούργιες κάρτες επισκεπτών και δε θα γίνονται ξεναγήσεις.